Créolophonie et identité dans la Caraïbe multilingue et multiculturelle ? Pour une créolophonie caribéenne intégrative

Auteur: Renauld Govain  Les colonisations européennes d’îles caribéennes sont à l’origine d’une Caraïbe multilingue et multiculturelle où sont pratiquées des langues indoeuropéennes appartenant à des groupes linguistiques divers et des créoles à bases lexicales diverses, hérités de ces langues indoeuropéennes. Cela a conduit à une identité caribéenne plurielle construite sur une tradition orale communautaire – […]

SE KREYÒL NOU YE

SE KREYÒL NOU YE Konplo entènasyonal ak konze Se gwo blan ak ti blanmannan Yon ban san karaktè san santiman Ki lage peyi’n nan kalamite touman Pou mete’l nan mizè rann li depandan San okenn siy espwa chanjman Depi lontan ti sousou flatè Toujou ap travay nan kan eksplwatè Pou benefis ak trètman priyoritè O […]