Search
Close this search box.

SE KREYÒL NOU YE

Konplo entènasyonal ak konze

Se gwo blan ak ti blanmannan
Yon ban san karaktè san santiman
Ki lage peyi’n nan kalamite touman
Pou mete’l nan mizè rann li depandan
San okenn siy espwa chanjman

Depi lontan ti sousou flatè
Toujou ap travay nan kan eksplwatè
Pou benefis ak trètman priyoritè
O detriman teritwa yo ki nan malè
San konsyans yo tounen atoufè
Opòtinis trèt ki nan tout vye zafè

Patriyòt entèg ki gwo militan
Ki gen eskanp lonè yo konsekan
Pito viv ak respè lib ak endepandan
Pase pou favè yo tounen agranman
K’ap ranpe devan tout mouche blan
K’anpeche peyi yo jwenn devlopman

Se konplo nasyonal
Ak yon ajanda entènasyonal
Ki lage’n nan yon gabji total
Yon sitiyasyon ki sanble fatal
Yon reyalite ki mabyal
Ki se yon trajedi monimantal

(otè: Bito David)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *