MERCREDI 5 OCTOBRE, 18 H 30, AU KEPKAA

MÈKREDI 5 OKTÒB, 6 È 30 PM, NAN KEPKAA

Présentation et vente signature du livre « Foutbòl lavi 2 à 1 ou Life soccer 2 to 1 » ou « Pwezigòl »

Auteur et invité: Gary S. Daniel, écrivain, poète créole
« Pwezigòl», c’est une poésie initiée par Sosyete Koukouy où l’auteur s’ingénie à présenter les mots et les syllabes à la manière des joueurs d’une équipe de soccer sur un terrain de jeu. Le titre du poème joue le rôle de gardien de but et les dix autres mots ou syllabes, selon le cas, constituent les autres membres de l’équipe. Le tout apparaît à la manière des onze joueurs d’une formation de soccer. Dépendamment de la tactique de jeu utilisée par l’auteur, le lecteur sera en mesure d’analyser le niveau de sentiment exprimé par ce dernier dans le texte. Dans le style « Pwezigòl », l’art de l’auteur se manifeste au moment où il parvient à donner au texte un niveau poétique.

Admission gratuite
Adresse: Librairie KEPKAA
2000, boul. Saint-Joseph-E, porte B, Montréal
Inf.: 514 750-8800

Prezantasyon ak vant siyati liv « Foutbòl lavi 2 a 1 oswa Life Soccer 2 to 1» oswa « Pwezigòl » 

Otè epi envite: Gary S. Daniel, plimeyank, powèt kreyòl

« Pwezigòl» se yon estil pwezi Sosyete Koukouy kreye, kote mo ak silab yo ap jwe antre yo sou teren papye a, anba plim otè a, menmjan ak nenpòt ekip foutbòl ki monte teren. Tit pwezi a se li ki gadyen ekip la, plis dis lòt jwè yo ki pou bay yon total onz mo osinon silab ki plase nan fòmasyon ekip foutbòl la. Toudepan taktik jwèt otè a chwazi a, yon lektè ap kapab pote jijman pa l sou nivo santiman otè a ap degaje nan powèm nan. Genyen kote se silab yo k ap jwe jwèt la, epi gen lòt kote se mo yo.  Nan estil powèm “Pwezigòl la”, atizay otè a manifeste lè li kapab mete tèks la nan nivo pou jwenn ladrès pwetik  la.

Antre gratis

Adrès: Libreri KEPKAA

2000, boulva St-Joseph-E, pòt B, Monreyal

Enfo: 514 750-8800