SAMEDI 29 OCTOBRE, 19 H, SALLE DU VRAI MONDE, COLLÈGE AHUNTSIC

 

SAMDI 29 OKTÒB, 7È PM, NAN SAL « DU VRAI MONDE, COLLÈGE AHUNTSIC »

Spectacle Clôture 21e édition du Mois du Créole avec la très populaire chanteuse Senaya

Sur scène, par les énergies qu’elle dégage, Senaya est un réel volcan qui ne brule pas. « Elle est née là où la Négritude a pris naissance, dans la ville de Dakar au Sénégal, » le pays de son père. Sa mère est de la Guadeloupe. Elle artiste, auteure, compositrice, guitariste, réalisatrice, productrice. Sa musique est le « Soûlkreôl » une musique métissée à souhait, aux couleurs jazz, soul, spiritual, makossa, gwoka, funk, zouk, afrobeat, beguine, zougoulou. Là où il y a du groove, il y a Senaya. Un spectacle à ne pas rater. Réservez votre billet sur Evenbrite.

Admission 25$.
Lieu : Collège Ahuntsic, 9155, rue Saint-Hubert, Montréal. Inf. : 514 750-8800 ou 514 802-0546

 

Espektak kloti 21e edisyon Mwa Kreyòl la avèk chantèz trè popilè Senaya

Lè li sou sèn, ak volim enèji l ap degaje, Senaya se yon vòlkan ki pa pran dife. « Li fèt menm kote Negritid la te pran nesans, nan lavil Daka nan peyi Senegal », peyi papa li. Manman li se moun Gwadloup. Li se yon atis, otè, konpozitèz, gitaris, reyalizatris, pwodiktris. Mizik li se « Soûlkreôl », yon mizik byen metise, koulè jazz, soul, spiritual, makossa, gwoka, funk, zouk, afrobeat, beguine, zougoulou. Depi se kote ki gen groove, n ap jwenn Senaya. Yon espektak nou pa dwe rate. Rezève biyè nou sou Evenbrite.

Admisyon : 25$.
Adrès : Kolèj Ahuntsic, 9155, ri Saint-Hubert, Montréal. Enfo : 514 750-8800 oswa 514 802-0546

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *