Search
Close this search box.

MERCREDI 19 OCTOBRE DE 19 H À 20 H, EN VISIOCONFÉRENCE

 

MÈKREDI 19 OKTÒB, 7 È POU 8 È PM, SOU ZOUM

Cinq bonnes raisons de manger moins de viande avec des recettes Véganes Créoles

Pourquoi manger moins de viande? Est-ce difficile? Par quoi remplacer la viande? Dans un webinar d’une heure, VEGAN CREOLE SECRETS invite les participants à découvrir de nombreux avantages de réduire sa consommation de viande pour une santé optimale. L’aliment est culturel donc, pour une transition progressive et agréable, des recettes inspirées de la cuisine haïtienne sont mise à l’honneur.

Le webinar sera présenté par: Spaicy Bazile, chanteuse, auteure-compositrice,
Enseignante et Coach en nutrition Végane.

Admission gratuite
Inf.: hello@spaicybazile.com

Senk bon rezon pou manje mwens vyann avèk resèt Vegann Kreyòl.

Pou ki sa nou dwe manje mwens vyann? Èske sa difisil? Ak ki sa pou nou ranplase vyann nan? Nan yon wèbinè k ap dire 1 èdtan, VEGAN CREOLE SECRETS ap envite patisipan yo pou yo dekouvri yon latriye avantaj yo genyen pou redui kantite vyann y ap manje pou yon sante optimal. Manje se yon eleman kiltirèl kidonk, pou yon tranzisyon mach pa mach epi agreyab, divès resèt ki soti nan kwizin ayisyen an pral monte tab.

Se Spaicy Bazile, chantèz, otè-konpozitèz,
pwofesè epi antrenè nan nitrisyon Vegann k ap prezante wèbinè a.

Admisyon gratis
Enfo : hello@spaicybazile.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *