Search
Close this search box.

 

SAMEDI 15 OCTOBRE, 14 H 30 – 15 H 30, EN VISIOCONFÉRENCE

SAMDI 15 OKTÒB, 2 È 30 PM POU 3 È 30 PM, SOU ZOUM

Table-ronde sous le thème : « Adopter des saines habitudes de vie: un pas collectif »

Pour le mieux-être de la femme afro-caribéenne, « Femmes & traditions » vous donne rendez-vous avec les professionnels et intervenants en mieux-être afro descendants. Femmes et traditions vise à réunir les ressources existantes et de valoriser les compétences professionnelles en santé issues de nos communautés noires. Cela veut dire des offres de service spécifiques qui touchent les femmes afro caribéennes, encouragent et préviennent l’adoption de saines habitudes de vie pour répondre aux pathologies. Admission gratuite

Inf.: 438-827-4454

​Tab wonn sou tèm: « Adopte bon abitid nan lavi nou: yon pa nou dwe fè ansanm »

Pou byennèt fanm afwo-karibeyen yo, « Femmes & traditions » ban nou randevou ak pwofesyonèl epi entèvenan espesyalize nan byennèt afwo-desandan yo. Femmes et traditions vize pou li reyini resous ki ekziste yo epi pou li valorize konpetans pwofesyonèl an sante ki soti nan kominote moun nwa nou yo, tankou sèvis espesifik ki gen pou wè ak fanm afwo-karibeyen yo. Sa vle di sèvis ki ankouraje epi planifye adopsyon bon abitid nan fason n ap viv pou konbat patoloji yo. Admisyon gratis
Enfò: 438-827-4454

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *