Search
Close this search box.

SAMEDI 29 OCTOBRE
À 19 H
LANCEMENT DE HAÏTI OBSESSION, UN RECUEIL BILINGUE : FRANÇAIS-KREYÒL DE ROLAND MENUAU

Le dernier de mes trois recueils consacrés aux perceptions, illusions, déceptions, découvertes et autres émotions vécues ces 50 dernières années par des sentimentaux déracinés se cramponnant à une identité qui leur est pourtant refusée.

En prévente jusqu’au 20 septembre : 50$ par pers.; 90$ pour 2 pers.
Du 21 sept. au 22 oct. : 60$ par pers.; 110$ pour 2 pers.
Lieu : Mirage, 8604, boul. Langelier. St-Léonard (Québec) H1P 2Y7
Info : 450-629-7698 ou 514-400-3032 ou rcamenuau@yahoo.com

SAMDI 29 OKTÒ
DEPI 7È PM
LANSMAN «HAÏTI OBSESSION», YON REKÈY BILENG : FRANSE-KREYÒL  ROLAND MENUAU EKRI

Se dènye nan twa rekèy  ki chita sou pèsepsyon, ilizyon, desepsyon, dekouvèt ak lòt emosyon yon bann moun derasinen k ap reve te viv nan 50 dènye lane ki sot pase yo paske yo rete soude ak yon idantite yo deja vòlò nan men yo depi lontan.

Vant anvan 20 septanm : 50$ chak moun, 90$ pou 2 moun.
Soti 21 sept. pou rive 22 ockt. : 60$ chak moun; 110$ pou 2 moun.
Adrès : Mirage, 8604, boul. Langelier. St-Léonard (Kebèk) H1P 2Y7
Enfò: 450-629 7698 oswa 514-400 3032 oswa rcamenuau@yahoo.com