Search
Close this search box.

MERCREDI 10 OCTOBRE, DE 21 H À 23 H

Spectacle musical de Jean Jean Roosevelt: « Remettez le monde aux femmes »

Chez Jean Jean Roosevelt les rythmes créoles d’inspiration Nago, Ibo, Yanyalou, Djouba, Kongo se mêlent au reggae, au RnB ou à l’afro-beat pour devenir un nouveau style qu’il baptise « tchyaka », terme qui signifie mélange en créole haïtien. Le poète Rassoul Labuchin sera aussi de la partie.

Entrée : 20$

Lieu : Club Balattou, 4372, boul. Saint-Laurent, Montréal

Info : 514 625-9582 ou 514 750-8800

 

MÈKREDI 10 OKTÒB, 9È PM POU 11È

Espektak mizik ak Jean Jean Roossevelt: « remèt fanm yo planèt la »

Pou Jean Jean Roosevelt bann rit kreyòl ki soti nan Nago, Ibo, Yanyalou, Djouba, kongo melanje ak wege, ak RnB oswa ak « afro-beat » pou tounen yon estil tounèf li rele « tchyaka », tèm ki siyif melanj nan kreyòl ayisyen an. Powèt Rassoul Labuchin ap patisipe tou.

Antre : 20$

Adrès: 5214, boul. St-Laurent, Monreyal (Kebèk) H2T 1S1

Enfò : 514 625-9582 oswa 514 750-8800